Jäsenyydet

Oulun Mikropiste on Talle ry:n (ent. Mikrofilmiyhdistys) jäsenyritys.
Talle on mikrofilmialan palvelujen tuottajien ja käyttäjien koordinointiryhmä.

TALLE ry:n tarkoituksena on edistää mikrokuvaukseen ja sähköiseen tiedontallennukseen ja tiedonhakuun liittyvien teknisten menetelmien käyttöä Suomessa ja toimia näiden tekniikoiden käyttäjien, palveluliikkeiden ja viranomaisten välisenä yhdyssiteenä.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään alan voimassaolevien standardien tunnetuksi tekemistä ja käyttöä.

Talle ry:n jäsenistöstä valittu laatutyöryhmä ohjeistaa ja valvoo laatupiirin jäsenten asiakaspalvelun laadukkaan toiminnan edellytyksiä sekä yleistä asiantuntemusta yhteistyössä mm. VTT:n kanssa.

Laatutyöryhmä myös neuvoo ja antaa asiantuntijalausuntoja mikrofilmialaan liittyvissä kysymyksissä.