Mikrofilmaus

Mikrokuvaus on turvallinen ja helppokäyttöinen piirustusten ja asiakirjojen tallennusmuoto, joka on säilyttänyt vahvan asemansa sähköisten tallennusmenetelmien rinnalla. Mikrofilmi on edullinen, kosteutta sietävä, pienen arkistointitilan tarvitseva, virusvapaa sekä laitteisto- ja ohjelmistoriippumaton tallenne. Mikrofilmille tallennettua tietoa ei voida poistaa tai muuttaa.

Menetelmän edut

Mikrofilmi täyttää viranomaisten alkuperäisjäljennökselle asettamat vaatimukset. Mikrofilmi on edelleen ainoa arkistokelpoinen lähes ikuinen tallennusmuoto, joka on hyväksytty pitkäaikaiseen tallennukseen. Mikrofilmien käytön avulla vähennetään alkuperäisten asiakirjojen kulumista ja turvataan tiedon säilyminen. Tutkimusten mukaan mikrofilmit säilyvät oikein arkistoituna jopa 500 vuotta.

Yhdestä alkuperäisfilmistä voidaan valmistaa edullisesti useita käyttökopioita ja aineiston jakelu eri toimipisteisiin on taloudellista ja vaivatonta. Mikrofilmille tallennettu tieto on mahdollista siirtää myös digitaaliseen muotoon. Tarvittaessa mikrofilmiltä voidaan tulostaa alkuperäisten kuvauskappaleiden kaltaisia suurennoksia.

Käytettävät tallennusmediat

Mikrofilmi 105 mm (fische-kortti)

A6-kokoiselle fische-kortille on mahdollista tallentaa A4 - A0 kokoista alkuperäisaineistoa. Otoksia fische-kortille mahtuu alkuperäisaineiston koosta riippuen 9 - 98 kpl.

Rullafilmi 16 /35 mm

Musta/valkoiselle filmille tai värifilmille on mahdollista tallentaa A4-A0 kokoista alkuperäisaineistoa. Rullafilmit voidaan kortittaa tunnistetiedoilla varustetuille "ikkunakorteille".

Käyttökopiot

Sekä rullafilmistä että fische-korteista voidaan ottaa tarvittava määrä käyttökopioita, alkuperäisen filmin muodostaessa varmuusarkiston.

Mikrofilmin katselulaite

Mikrofilmejä katsellaan erityisillä katselulaitteilla.