Suunnittelu- ja konsultointipalvelut

Oulun Mikropisteellä on yli neljännesvuosisadan kokemus mikrofilmien ja sähköisten tallenteiden tuotannosta ja käsittelystä. Siksi osaamme neuvoa parhaat käytännöt, jolloin tiedonkäsittely on tehokasta, turvallista ja kohtuuhintaista.

Dokumenttien asianmukainen indeksointi tehostaa tiedon saatavuutta

Suunniteltaessa tallennettavan aineiston otsikointia, poimintakriteereitä ja indeksisivua, on tärkeää huomioida, että valitut ratkaisut tukevat mahdollisimman hyvin tallenteiden käyttämistä suunnitellussa käyttötarkoituksessaan.

Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa tallennusjärjestyksen siten, että arkistointiin voidaan soveltaa asiakkaan jo olemassa olevaa arkiston ohjeistoa ja käsittelysäännöstöä.

Tarvittaessa suunnittelemme koko käsittelyprosessin, koulutamme asiakkaan aineistoja käsittelevän henkilöstön sekä myymme työssä tarvittavat laitteet ja tarvikkeet.